DISCLAIMER:

De adviezen van de EMB hebben een energetische/ holistische insteek. De waarden in de EMB test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijv. voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn terwijl deze EMB test een deficiëntie aangeeft. Dit kan bijvoorbeeld aanduiden dat er wel voldoende in het bloed is, maar dat er in de opname of omzetting toch een probleem is. Regulier wordt er bijv B12 extra-cellulair gekeken naar de hoeveelheid, dit zegt echter niets over hoe B12 omgezet wordt in het lichaam of dat het daadwerkelijk wordt opgenomen IN de cellen.

EMB test doet metingen, vaststellingen en onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de klant. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. deze EMB test vallen onder natuurgerichte geneeswijzen.

Het is geen medisch advies.

Neem altijd contact op met je dokter of arts voordat je significante wijzigingen maakt in je voedingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze. CARE HUIDXPERT heeft haar uiterste best gedaan om de uitleg van de EMB test zo goed en duidelijk mogelijk samen te stellen. Desalniettemin is het gebruik van de informatie uit de test geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico. CARE HUIDEXPERT is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel wordt altijd geadviseerd een dokter of arts te raadplegen. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze test mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op elke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitslag houdt geen rekening met individuele voorkeuren op gebied van vegetarische of veganistische leefstijl, bepaalde reeds bekende voedselallergieën of voedselintoleranties die iemand heeft of andere voedingskeuzes die iemand maakt. Blijf daarom zelf gezond nadenken en volg je eigen koers. Deze uitslag is in geen geval een oproep om de eigen voorkeuren of keuzes af te zweren en het volgen van deze informatie, indien afwijkend van huidige keuzes, is dan ook voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid.

 

Alle informatie op deze website is tot stand gekomen, uit wetenschappelijke onderzoeken, ervaringen en diverse natuurgeneeskundige opleidingen. Een advies wordt altijd gegeven, nadat er gekeken is naar het totale beeld en dit is naar mijn beste weten het juiste advies. Dit advies is geen medische diagnose.